Stichting evangelische gemeente De Fontein staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij:

Naam instelling: Stichting evangelische gemeente Coevorden “De Fontein”

Postadres : Postbus 33, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres : Monierweg 12, 7741 KT, Coevorden Telefoon : 0524-517508

Website : www.defontein.net

RSIN : 805175404

KVK inschrijving : 41018047

De stichting is onlosmakelijk verbonden met het kerkgenootschap EVANGELISCHE GEMEENTE “DE FONTEIN”. Dit kerkgenootschap beschikt eveneens over een ANBI-status; bekend onder RSIN 822873795 (KVK 50691201). Omwille praktische invulling bestaan kerkgenootschap en stichting naast elkaar.

Van beide zijn de statuten op aanvraag beschikbaar (info@defontein.net).

Stichtingbestuur: H. J. van Blerk (voorzitter), B. H. Faddegon (bestuurder) en A. J. Zaal (bestuurder). Alle bestuurders ontvangen geen vergoeding uit de stichting, maar zij voeren hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd uit.

Klik hier voor het laatste jaarverslag

 

Visie

Wij willen graag mensen bekend maken en in contact brengen met de levende God. Onze deur staat open voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of waar ze zich bevinden op hun geestelijke reis.

De Fontein is een gemeenschap van mensen. Mensen die zich aangetrokken weten tot het goede nieuws van Jezus. De Bijbel geeft aan hoe belangrijk het is dat een christelijke gemeenschap wordt geleid. Wij willen ons organiseren zoals de eerste christelijke gemeenten dat deden in de Bijbel.

Beleidsplan

In de laatste maanden van 2022 de hopen we gebruik te gaan maken van het pand aan de Kromme Elleboog 10. Dit pand is in de zomer van 2022 aangekocht. We willen dit gebouw gebruiken als centraal ontmoetingspunt voor onze doordeweekse samenkomsten, voor gebed, om trainingen en toerusting te geven voor bedieningen, en te gebruiken door de jeugd.

We willen in de wereld toegewijde volgelingen van Jezus maken door het opzetten van kringen, sites en gemeentestichtingen/-ondersteuningen elders in de wereld. Vanuit De Fontein zullen hiervoor apostolische plannen en reizen gemaakt worden.

De middelen voor de realisatie van ons beleidsplan komt middels reguliere giften/bijdragen en speciale collectes.

Laatste update: november 2022