Stichting evangelische gemeente De Fontein staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij:

Naam instelling: Stichting evangelische gemeente Coevorden “De Fontein”

Postadres : Postbus 33, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres : Monierweg 12, 7741 KT, Coevorden Telefoon : 0524-517508

Website : www.defontein.net

RSIN : 805175404

KVK inschrijving : 50691201

De stichting is onlosmakelijk verbonden met het kerkgenootschap EVANGELISCHE GEMEENTE “DE FONTEIN”. Dit kerkgenootschap beschikt eveneens over een ANBI-status; bekend onder RSIN 822873795. Omwille praktische invulling bestaan kerkgenootschap en stichting naast elkaar.

Van beide zijn de statuten op aanvraag beschikbaar (info@defontein.net).

Stichtingbestuur: A. Bosch-De Veen (voorzitter), A. Zaal (secretaris). Beide bestuurders ontvangen geen vergoeding uit de stichting, maar zij voeren hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd uit.

Klik hier voor het laatste jaarverslag

Visie

Wij willen graag mensen bekend maken en in contact brengen met de levende God. Onze deur staat open voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of waar ze zich bevinden op hun geestelijke reis.

De Fontein is een gemeenschap van mensen. Mensen die zich aangetrokken weten tot het goede nieuws van Jezus. De Bijbel geeft aan hoe belangrijk het is dat een christelijke gemeenschap wordt geleid. Wij willen ons organiseren zoals de eerste christelijke gemeenten dat deden in de Bijbel.

Beleidsplan

(update februari 2021) In de komende jaren hopen we een nieuw gebouw te realiseren op de aangekochte grond aan de rondweg. We willen dit gebouw gebruiken als centraal ontmoetingspunt voor onze samenkomsten, om trainingen en toerusting te geven voor bedieningen, en om conferenties te houden i.s.m. ons apostolische netwerk NCMI.

Verder willen we met dit nieuwe gebouw ook tot zegen voor de stad zijn middels praktische en geestelijke hulp/facilitatie. Daarnaast willen we met ons pand ‘Machtig Mooi’ in de binnenstad de winkelstraat versterken door verbindende activiteiten in de vorm van stages, workshops, ontmoetingen, kleinkunst.

We willen in de wereld toegewijde volgelingen van Jezus maken door het opzetten van kringen, sites en gemeentestichtingen/-ondersteuningen elders in de wereld. Vanuit De Fontein zullen hiervoor apostolische plannen en reizen gemaakt worden.

De bekosting van ons beleidsplan komt middels reguliere giften/bijdragen, speciale collectes en gemeentesubsidie (voor tijdelijke projecten zoals Machtig Mooi).