Wie zijn we

Je kunt De Fontein het beste vergelijken met een grote familie. Eentje waarbij relaties het belangrijkst zijn. Samen willen we Jezus leren kennen en Hem bekend maken.

Wat geloven we

De Bijbel is waar. God bestaat. Jij bent gemaakt om een relatie met God te hebben.

Maar we hebben een probleem in ons: de zonde. Dat scheidt ons van God. Jij kan het zelf niet oplossen. Gelukkig kwam Jezus om ons te redden. Hij lost jouw schuld in bij God. Jouw aandeel: in Jezus geloven en een ommekeer maken in je leven.

Jezus helpt jou tot Gods eer te leven: Hij komt in jou wonen door Zijn Geest. Jezus komt weer terug. Er is leven na de dood: hemel of hel. Dat wordt bepaald door jouw respons op Jezus.

Visie

De Fontein bestaat om zoekers tot aanbidders van God te maken, door hen te bereiken met de goede boodschap van Jezus Christus en hen tot bewoners van Gods gezin te maken, om hen te helpen als christenen te leven, en om hen uit te dagen zich als dienaars van God in te zetten, om hen uiteindelijk uit te zenden als evangelisten in deze wereld.

Kortom: wij willen de wereld veranderen door mensen op te bouwen en kerken te stichten, in Jezus’ naam.

Contact informatie

Organisatie

De Fontein is een gemeenschap van mensen, die zich aangetrokken weten tot het goede nieuws van Jezus. Daar is leiding voor nodig. De bijbel noemt zulke leiders oudsten en diakenen.

Het oudstenteam draagt normaal gesproken de eindverantwoordelijkheid over De Fontein familie. Zij geven richting en visie. Diakenen helpen de oudsten de visie van de gemeente handen en voeten te geven. Zij dragen zorg voor relaties binnen de gemeente.

Als gemeente zitten we in een overgangsfase en ligt de eindverantwoordelijk tijdelijk bij het kernteam.

Ons kernteam

Geschiedenis

In 1964 begon de gemeente met enkele mensen in een huiskamer bij de familie Niemeijer aan de Aleida Kramerstraat. Wij zijn altijd al een kerk in beweging geweest – van huiskamer tot café, het oude weeshuis tot een verbouwde timmermanswerkplaats aan het Kasteel.

De familie Niemeijer droeg in de jaren tachtig de fakkel over aan Jan Kool, voormalig zendeling in Suriname. Het ledental groeide onder de volgende voorganger, Jan Booij. In 1991 werd de toen leegstaande agrarische school aan de Poppenharelaan gekocht.

In 1999 gaf Jan Booij het stokje over aan Gijs-Peter Kuijpers. Door de groei van de gemeente, begon  ook het jasje aan de Poppenharelaan te wringen. Hoe verder? God voorzag! Een prachtige mogelijkheid deed zich aan toen de gemeente Coevorden liet blijken op onze plek de nieuwe Parkschool te willen bouwen.

Het pand is verkocht. Na vijf jaren in de Drostenhal, komen we nu tijdelijk samen in het EMCO-gebouw aan de Monierweg. We gaan nieuw bouwen, om de groei en onze droom te kunnen faciliteren: dat we tot zegen mogen zijn voor Coevorden, voor Nederland, Duitsland en voor de volken, in Jezus’ naam!