Vaak word gebed gezien als het laatste wat we kunnen doen, iets als een back up plan. Maar in de bijbel lees je dat gebed als iets heel erg belangrijks wordt gezien. In Jakobus 5:16-17 staat: “Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5:17 “Bid zonder ophouden!” Gebed is meer dan alleen God vragen, het is opstaan in de autoriteit die Jezus ons heeft gegeven, in gebed voor de mensen en situaties om ons heen of juist niet.

We komen samen op de dinsdagavond van 19:00-20:00, we beginnen altijd met live aanbidding, zo komen we in de aanwezigheid van God, worden we stil voor Zijn troon, en merken we dat we zelf eigenlijk veel minder gaan praten maar gaan luisteren naar wat God wil zeggen.

Ook vandaag is gebed nog net zo krachtig en net zo nodig! Daarom komen we samen op de dinsdagavond van 19:00-20:00, we richten ons naar boven, worden stil voor de troon van God en willen bidden naar Zijn hart, in overeenstemming met Zijn hart, door middel van intimiteit met Hem.